Phần nắp và phần thân hộp liền nhau, nắp hộp đóng mở dễ dàng, có nhiều kiểu cài nắp (cài trong, cài ngoài, nắp cài có chấu, …)

ON SALE
9 %
Save 700 VND