Bao gồm 2 phần tách rời thân hộp và nắp hộp (hay còn gọi là phần âm và phần dương). Phần âm là phần đáy hộp carton để đặt sản phẩm, hàng hóa. Phần dương là phần nắp đậy bao phủ một phần hoặc toàn bộ phần âm.

ON SALE
7 %
Save 600 VND
ON SALE
6 %
Save 1,000 VND
17,000 VND
ON SALE
3 %
Save 200 VND
5,600 VND
ON SALE
10 %
Save 2,000 VND
19,000 VND
ON SALE
8 %
Save 5,000 VND

Hộp đựng đồng hồ, trang sức

Hộp đựng trang sức bằng giấy TNJ

ON SALE
9 %
Save 400 VND
4,100 VND
ON SALE
5 %
Save 300 VND
ON SALE
11 %
Save 1,000 VND
7,800 VND
ON SALE
2 %
Save 200 VND
11,800 VND
ON SALE
17 %
Save 500 VND
2,500 VND